Роза - Хай Оранж Меджик (Rose High Orange Magic), Эквадор (Da Vinci) 60

Роза - Хай Оранж Меджик (Rose High Orange Magic), Эквадор (Da Vinci) 60